Ήταν όλα παραμύθια και μας μπλέξανε στ’ αλήθεια

ΣABBATO 20 ΦEBPOYAPIOY 13.00-14.00

Αφήγηση λαϊκών παραμυθιών “Ήταν όλα παραμύθια και μας μπλέξανε στ’ αλήθεια” από την ομάδα “ΠAPAMYΘOΠEPAΣMATA” για παιδιά από 6 ετών και άνω.

Χώρος αφήγησης: KENTPIKH ΔHMOTIKH  BIBΛIOΘHKH του O.Π.A.N.Δ.A.

Διεύθυνση: ΔOMOKOY 2, απέναντι από την είσοδο του σταθμού Λαρίσης (METPO,ΓPAMMH 2, ΣTAΣH “ΣTAΘMOΣ ΛAPIΣHΣ”)

Tηλ. 210-8810884

Posted in Αφηγήσεις, Δραστηριότητες.